HEM

Om projektet
Bilder
Stencirkeln Gotland Vandrande verkstad Stenhuggeri - visningsverkstad Länkar Texter, tankar, dikter English
Deutsch
Sagt om Cirkelns Centrum

2005 januari

”Jag upplever att den osynliga verkligheten utgör en livsviktig del av alla människors liv och att det inte finns plats i våra liv idag för den upplevelsen och att vi människor mår dåligt av det. Jag upplever att min uppgift är att skapa en plats där människor får plats. En plats där människor får plats med hela sin upplevelse av att vara människa.”

 

2008 juni

” Det ska göras, det måste göras och jag måste göra det!”

 

”Jag är pretentiös så det stänker”

 

” Mänskligheten står inför radikala förändringar. Vi ingår i ett sammanhang och det är dags att hedra det. Det är fullt möjligt att förändra något, men man måste vara beredd på att göra det flisa för flisa. Tar det lång tid att få till, så står det också i 1000 år. Jag är övertygad om att många människor kommer att bli delaktiga i den här cirkeln, den har något att säga till oss alla. Det här handlar inte om mig, det är mycket större än så.”

 

”Stenarna i cirkeln är som instrument som jag stämmer när jag hugger. Varje sten ska huggas så att den stämmer med sig själv. Varenda sten är unik och sjunger sin egen sång, med sin egen vibration som den sänder till mittstenen. Hela cirkeln kommer att sammansmälta till en sång som berör hjärtat … en tillitsvibration på hjärtats frekvens.”

 

”Det är viktigt att leva sin sanning och att leva sant, om det inte fungerar tillsammans med andra får man börja om. Vi måste lära oss samarbeta utan att kompromissa med det vi bär i hjärtat. Det vi tror på, religioner, politik, pengar och sånt det kan vi strunta i – men det vi vet i hjärtat det kan vi inte schackra med, då är det blodigt allvar, då måste vi lyssna och följa, annars är vi inte människor längre.”

 

 

”Jag tänker hugga på den här tills jag dör. Det blir 59 år till. Jag tänker bli 97 år gammal.”

”Jag upplever att Människans och vårt samhälles brist på kontakt med de långsamma processerna och rytmen i livet och sammanhanget med djur och natur är orsaken till att vi identifierar oss med vår nuvarande livsstil där overkliga saker som tillhör ett artificiellt, av oss skapat system värderas högre än de för vårt verkliga sammanhang viktiga saker; ren luft, vatten; jord och ett rent samvete dvs. den del av oss som fortfarande relaterar till vår delaktighet, vårt medskapande och vårt medansvar i världen. Jag vet i mitt hjärta att vi lever i en brytningstid för mänskligheten och jag har valt att tjäna denna tid och detta sammanhang som är större än jag.”

 

”Stencirkelns roll är att vara en sändare för den vibration eller sång som hjälper oss människor att vistas i hjärtat och inte skrämmas upp i huvudet eller ut ur kroppen.”

 

”Stencirkelns funktion och avsikt är en hemlighet, även om jag berättar om den helt öppet.”

 

”Det är viktigt att inte göra något som vi inte vill göra. Vi är alla ett och när jag gör något jag inte vill så skadar jag mig och även dig. Vi hör alla ihop och det kommer att bli allt tydligare.”

 

”Allt är ett”

 

 

 

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2008 Viktoria Persdotter. Alla foton och texter är ©2006-2008 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.