HEM

Om projektet
Bilder
Stencirkeln Gotland Vandrande verkstad Stenhuggeri - visningsverkstad Länkar Texter, tankar, dikter English
Deutsch

Du kan bli en del av projektet

Bli medlem i den Ideella stödföreningen för Cirkelns centrum (Stencirkelns Vänner)
Medlemskap: du blir medlem genom att sätta i tvåhundra(200) kronor på Bg: 5079-6986, och skriv att det gäller medlemsavgift och ditt namn, meddela namn, adress, telefon och eventuell e-post vid insättning om det går eller separat via e-post eller brev. Det är viktigt att du meddelar datum då insättningen gjordes så att vi förstår att det är din medlemsavgift.

Medlemskapet gäller livet ut och resulterar alltså i att vi tillsammans blir ett nätverk av människor som förenas genom stencirkeln och projektet.

Medlemsavgifterna används uteslutande för uppförandet av stencirkeln och senare inkomna medlemsavgifter används för att stödja bildandet av den stiftelse som slutligen skall äga stenarna i cirkeln, och på så sätt garantera den tidlöshet som är en del av projektets idé.

Mer om hela projektets idé får du genom att ringa Linus på tel: 0498 – 26 45 26, från utlandet blir det +46 498 26 45 26. Vardagar 08-10 eller tidiga kvällar är säkrast.

Bli en medskapare
Jag har hittat på eller blivit inspirerad till detta projekt, men detta projekt är mycket större än mig. Det finns, just nu, ett tiotal personer till, som ideellt gör vad de upplever som sin egen del av projektet. Dvs. de gör sina egna projekt vars innehåll blir en del av helheten.

Du kanske är inspirerad att vara medskapare. Kontakta mig i så fall. 0498-26 45 26 Linus.


Adress: Cirkelns Centrum, c/o Linus Alfredsson, Västerhejde Källtorpsvägen 4 c, 622 61 VISBY

E-post: linusalfredsson@telia.com
Telefon:0498 – 26 45 26

Bankgiro 5079-6986

 

 

 

Läs mer om projektet Cirkelns Centrum HÄR

Stadgar för föreningen Stencirkelns Vänner

Infoblad - Stödja stencirkeln

Den konkreta berättelsen om visionernas förverkligande.


Köp presentkort på prova på stenhuggeri
De är giltiga i tio år och kan ges bort i gåva eller användas av dig själv. Presentkortet berättigar till personlig handledning i stenhuggeri under en till två timmar och kostar 200 kr. Allt ingår. Du hinner hugga en liten skål, en form, ett djur eller en figur.

Jag har öppen verkstad under juli - augusti, ”drop in”, mån-tors, kl. 13-17. Jag håller kurserna vid min ateljé nära stencirkeln. Ring mig för att beställa presentkort. Tfn: 0498 – 26 45 26. Intäkter från denna försäljning går till att finansiera projektet

Gåvor
Sätt in din gåva på Bg: 5079-6986 och märk inbetalningen ”gåva” och ditt namn om du vill att vi skall skriva in det vid projektplatsen.Pengarna hamnar på projektets bankkonto och används för projektet.

Var med och resa stenarna
För att stödja skapandet av stencirkeln kan du också vara med och resa stenarna, vilket sker under augusti -september 2008.

Beställ en bok
Du kan beställa en bok om talen och geometri ur andliga och andra perspektiv av Lars Hallqvist. Han har skänkt intäkterna för försäljningen av den svenska upplagan till projektet. Du kan beställa och betala den i förväg så får du den direkt vid tryckning och du stödjer samtidigt projektet. Boken är rikt illustrerad av Viktoria Persdotter som också gör vackra mandalas (se mandala-art.se). Priset i detta nu är 350 kronor, inklusive emballage och porto.

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2008 Viktoria Persdotter. Alla foton och texter är ©2006-2008 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.