HEM

Om projektet Stencirkeln Gotland Stenhuggeri - visningsverkstad Texter, tankar, dikter Bilder Länkar    
 

Cirkelns Centrum är en ideell plattform för medvetande om och förändring av verkligheten genom att berätta om, väcka och etablera en process inom människan som leder till balans i ett helhetsperspektiv inklusive världsfred.
Läs mer...

För mig som
arbetar i sten är
det naturligt att
vilja skapa förutsättningar för andra människor
att få uppleva den
egna skapande förmågan genom mötet med stenen.
Läs mer...

 

 

 

Allt finns och allt är heligt.

Vi hedrar vårt sammanhang genom våra handlingar.

Våra handlingar skapar vår framtid.
Läs mer...

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.